top of page
飛越人生 + 無巧不成書  (兩本合購)
 • 飛越人生

   

  廖美惠,《真愛》特約記者、紐約獨立媒體移民報導獎首獎得主:呈獻給您真實坦率的家族書寫x真摯動人的生命之歌。從美國,到世界的盡頭……。

   

  -----------------------------------------------------------------------

   

  無巧不成書

   

  饒賢能:生命中一連串不可思議的巧合與奇遇,難道只是偶然?一無所有、流離失所者,還有任何機會嗎?那真正能化腐朽為神奇的,只有… …

  飛越人生 + 無巧不成書 (兩本合購)

  $80.00Price
  • 以上為建議奉獻金額(Suggested Donation)。謝謝您支持真愛事工,並選取此一奉獻贈品。

  • 合訂區

  bottom of page